Gladnyhet for Midt-Troms - Lærerutdanning
Studiesenteret Finnsnes signerte den 5. september kontrakt med Høgskolen i Sørøst – Norge om lærerutdanning (1 -7) fom høsten 2018.
Dette er en masterutdanning over 5 år som er nett og samlingsbasert.
Søknadsfristen er 15. april 2018 og det ble gjennomført et informasjonsmøte om tilbudet den 15. februar.

Stipendordninger - Mest til lærere i Nord-Norge
Ordningen for ettergivelse av studielån blir tredelt:
1) Om lag 50 000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning på normert tid. Dette gjelder Grunnskolelærer 1-7, Grunnskolelærer 5-10 og Lektorutdanning.
2) Om lag 55 000 kroner i tillegg til studenter som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 på normert tid.
3) Om lag 55 000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning og deretter tar lærerjobb i Nordland, Troms eller Finnmark. Ettergivelsen gis uavhengig av de to andre – og krever ikke at man tar utdanningen på normert tid.

Opptakskrav:
•    LÆRMA4
•    Politiattest
•    Medisinsk testing

For å kvalifisere må du ha:
•    Generell studiekompetanse og
•    Minst snittkarakter 3  i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
•    Minst snittkarakter 4  i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå, f.eks. S1)
•    Minst 35 skolepoeng

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Forkurs i matematikk fra UiT, Campus Alta og Tromsø (sommerkurs):
Forkurset er for de som ikke oppfyller kravet om 4 i matematikk for å komme inn på grunnskolelærer og lektorutdanningene.
Forkurset er nettbasert (MOOC), med videoleksjoner, oppgaver og tester. 
Påmeldingsfrist til forkurset er 28. juni 2018, og undervisningen starter 2. juli og avsluttes med nasjonal eksamen mandag 30. juli. 
Vurderingsformen på prøven er bestått/ikke bestått og man må bestå den avsluttende prøven for å kvalifisere for opptak.
Link til UiT, Campus Alta og Tromsø sin nettside om forkurset.

Organisering for Notodden/Nett og samlingsbasert undervisning
Nett- og samlingsbaserte studiene har en-tre obligatoriske samlinger på Notodden pr. semester.
Antallet samlinger varierer noe fra år til år og avhenger av fagvalg.

Den første samlingen gjennomføres normalt i uke 34 og er en oppstartsamling med innføring i fag og digitale verktøy.
Samlingene er svært viktige i studiet, og skal ta hensyn til studentens behov for fleksibilitet, og kvalitetskravene i de enkelte fagene og i studiet generelt.

For tilbudet ved Studiesenteret Finnsnes vil første ukesamling på inntil 4 dager bli gjennomført på Notodden, mens øvrige samlinger fortrinnsvis vil bli lagt til Finnsnes.

Videoer:
Hvordan ser den perfekte læreren ut?
I Norge er det lærermangel.

Mer informasjon:
https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/larerutdanning-1-7-trinn/#requirementsText-27497

Her signerer Anne Gwendoline Fængsrud -Visedekan ved Høgskolen i Sørøst - Norge og Vidar Gunnberg Daglig leder Studiesenteret Finnsnes kontrakten!