Nytt opptak av studenter ved desentralisert sykepleierutdanning

UiT Norges Arktiske Universitet, bachelorutdanning sykepleie, desentralisert deltid, har nytt opptak av studenter!
Søknadsfrist 15. oktober 2014 og studiestart i januar 2015.
Se vedlagte folderskolerute og uit.no/helsefak/dsu for informasjon.    
    

Plan for informasjonsmøter:

Studiested Bardufoss
Mandag 15.09. kl 18, Næringshagen i Målselv, rom 125   

Studiested Nord-Troms
Tirsdag 16.09. kl 18, Halti næringshage, Storslett
og torsdag 18.09. kl 18, Lyngseidet, kommunestyresalen.

Studiested Finnsnes 
Torsdag 18.09. kl 18, Studiesenteret Finnsnes, rom 221 Kunnskapsparken Finnsnes    

UiT Norges Arktiske Universitet, Campus Tromsø 
Torsdag 02.10. kl 18, MH-bygget, auditorium 1, plan 6

Informasjonen er også sendt til postmottak i kommuner i Troms.

 

For mer informasjon: uit.no/helsefak/dsu

Se også: Bachelor i sykepleie – desentralisert deltid 4 år (180 stp) - oppstart januar 2015

Se også: Informasjonsmøter om sykepleierutdanning - med oppstart jan. 2015

 

Vedlegg:
FilMediaDato
Last ned denne filen (2014 Folder DSU.pdf)2014 Folder DSU.pdf  
Last ned denne filen (D15 Skolerute 14mars14.pdf)D15 Skolerute 14mars14.pdf