Vi har fått ny logo

Studiesenteret Finnsnes har fått ny logo. Denne ser du på disse nettsidene.

Logoen er designet av Christel Nyheim, ved Iddesign på Finnsnes, www.iddesign.no

- Målet var å utforme en logo som symboliserer studier og samtidig har en form for stedstilknytning, slik at logoen skiller seg fra andre studiesenter i landet, forteller designeren.

Hun forklarer videre:

– Hvis man betrakter den nye logoen kan man se både en åpen bok, arktiske fjelltopper eller piler som peker oppover. Boken står som symbol på studier, læring og kunnskap, og de arktiske fjelltopper gir logoen stedsidentitet.

Studiesenteret Finnsnes vil ta i bruk den nye logoen fremover.