Infomøte fra Høgskolen i Narvik - Ingeniørutdanning - 24. mars kl.18.00

Mandag 24 mars kl:1800 i Studiesentrets lokaler i Kunnskapsparken Finnsnes vil høgskolelærer Arvid Sølve, Urke holde en orientering om ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Narvik (HiN).

Han har rollen som markeds- og rekrutteringsrådgiver, og vi inviterer alle som er interessert i denne utdanningen om å møte.

Studiesenteret ønsker med dette å markedsføre HiN sitt tilbud, samt undersøke hvor stor interesse det er for dette studiet i vår region med den hensikt å få vurdert muligheten for tilrettelegging av et desentralisert tilbud på Finnsnes.

Vi tenker spesielt på gjennomføring av et Forkurs, men også et tilbud for hele utdanningen på lik linje med det som Høgskolen i Narvik tilbyr for eksempel i Hammerfest og Mo i Rana.

MØT OPP OG VIS DIN INTERESSE!

Mer info, se vedlegg.

Vedlegg:
FilMediaDato
Last ned denne filen (HiN-informasjonsmøte.pdf)HiN-informasjonsmøte.pdf