Lørdagsuniversitetet - Digital mobbing – spill eller alvor? - 3. desember kl. 13.00, Kunnskapsparken Finnsnes

Lørdagsuniversitetet høsten 2016
3. desember kl. 13.00, Kunnskapsparken, Finnsnes

Digital mobbing – spill eller alvor?

Professor Steinar Thorvaldsen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Alle typer erting og mobbing er vondt, men nettmobbing kan være ekstra ødeleggende fordi man ofte ikke kan se hvem som mobber.
Bilder, video og tekst som blir spredd digitalt forsvinner ikke, og det spres raskt.
Steinar Thorvaldsen presenterer resultater fra et forskningsprosjekt som tar for seg denne tematikken.

Illustrasjon: Bjørn Hatteng